WIJ VRAGEN GRATIS DE SDE++ SUBSIDIE VOOR U AAN

adobestock 253708424 preview

SDE++ subsidieaanvraag

Bij DSG begrijpen we dat het aanvragen van een SDE++ subsidie een complex en tijdrovend proces kan zijn. Daarom nemen we graag deze taak van u over. We hebben een team van ervaren professionals die gespecialiseerd zijn in het navigeren door de ins en outs van de SDE++ subsidieaanvraag. Zij zullen deze aanvraag voor u indienen, geheel vrijblijvend en zonder kosten.

Het enige wat we van u vragen, is dat u voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat uw project in aanmerking komt voor de SDE++ subsidie en dat het proces zo soepel mogelijk verloopt:

Dakoppervlakte van minimaal 3.000 m2

Bij voorkeur een grootverbruikersaansluiting

Als u aan deze voorwaarden voldoet, dan kunnen wij voor u aan de slag gaan om de SDE++ subsidieaanvraag in te dienen. Dit betekent dat u zich kunt concentreren op uw bedrijf, terwijl wij ervoor zorgen dat u de financiële ondersteuning krijgt die u nodig heeft om uw duurzaamheidsdoelen te bereiken:

Vul hier uw gegevens in

Na uw aanvraag hoort u binnen enkele werkdagen van ons.

Voornaam(Vereist)

Locatie zonnestroominstallatie

Voor een succesvolle SDE++ subsidieaanvraag te garanderen, volgt DSG de volgende procedure:

Ontwerp van de zonnestroominstallatie
Voor een correcte subsidieaanvraag voegen we een gedetailleerd ontwerp van de zonnepaneleninstallatie bij de aanvraag.

Aanvragen van een transportindicatie
DSG vraagt een transportindicatie aan bij de netbeheerder. Dit document geeft aan of er voldoende capaciteit is om de opgewekte stroom terug te leveren aan het net, een vereiste om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Opstellen van een haalbaarheidsstudie
Als de geplande installatie groter is dan 1MW (ongeveer 3.000 panelen), dan dienen we ook een haalbaarheidsstudie in bij het RVO. Hiervoor hebben we een jaarrekening van u nodig, of een bedrijfsbalans met resultatenrekening.

Aanvraagronde 2023

De aanvraagronde voor de SDE++ subsidie 2023 is uitgesteld tot september. Dit komt doordat het kabinet nog wacht op goedkeuring van de Europese Commissie voor de reservering van budget voor minder rendabele technieken.

Hoogte subsidie vs energieprijs

Hoe hoog de subsidie voor u uitvalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van de energieprijs. De marktwaarde van de energieprijs wordt jaarlijks vooraf vastgesteld. Hoe hoger de energieprijs, hoe minder subsidie u krijgt. U krijgt dan meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u juist meer subsidie en minder van uw energieafnemer.

Meest gestelde vragen

De SDE++ subsidie, voluit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, is een krachtige stimulans van de Nederlandse overheid voor bedrijven en non-profitorganisaties om hun energievoorziening te verduurzamen en CO2-uitstoot te verminderen.

Sinds de invoering in 2008 heeft de SDE++ subsidie twee belangrijke wijzigingen ondergaan, wat de twee plussen in de naam verklaart. De meest recente wijziging in 2020 heeft de reikwijdte van de subsidie uitgebreid naar projecten die CO2 besparen, zoals de installatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken, land en water door bedrijven zoals DSG.

De overheid stimuleert duurzame energie om meerdere redenen:

  1. Duurzame energie is beter voor het milieu en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  2. Het is gunstig voor de economie. Elk jaar wordt er een SDE-budget vrijgemaakt, met een budget van € 8 miljard beschikbaar voor 2023.
  3. Naast de opwekking van duurzame energie door zon, kan de SDE++ subsidie ook worden gebruikt voor biomassa, geothermie, water en wind. En sinds 2020 ook voor de inzet van CO2-verlagende technieken.

Het opwekken van duurzame energie kan kostbaar zijn. Met de SDE++ subsidie compenseert de overheid tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De subsidie geldt voor de hoeveelheid opgewekte energie gedurende meerdere jaren.

De hoogte van de subsidie is onder andere afhankelijk van de energieprijs. De marktwaarde van de energieprijs wordt jaarlijks vooraf vastgesteld. Hoe hoger de energieprijs, hoe minder subsidie u krijgt. Bij een lagere energieprijs krijgt u juist meer subsidie.

Als u de SDE++ subsidie voor zonnepanelen krijgt toegewezen, levert dat extra voordelen op:

  1. U ontvangt maximaal 12,5 eurocent per kWh zonne-energie.
  2. U bespaart op uw energierekening.
  3. U verkoopt de elektriciteit die niet wordt verbruikt aan uw energiebedrijf.

Bedrijven met een groot dakoppervlak (minimaal 3.000 m2) komen in aanmerking voor de SDE++ subsidie. DSG kan u helpen bij het aanvragen van de subsidie en bij het installeren van zonnepanelen op uw dak.

DSG kan de SDE++ subsidieaanvraag voor u verzorgen. Wij hebben ervaring met het aanvraagproces en kunnen ervoor zorgen dat uw aanvraag correct en op tijd wordt ingediend.

Na de aanvraag van de SDE++ subsidie zal DSG de installatie van de zonnepanelen op uw dak verzorgen. Wij zorgen voor alles, van het ontwerp en de installatie tot het onderhoud en de monitoring van de zonnepanelen.

Word partner van DSG,
neem vandaag nog contact op.